Кои сме ние

Ние сме Регионален младежки център – Брезник, част от голямото семейство на Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО).

Настоящият туристически сайт е разработен по проект Младежта в действие. Проектът се изпълнява в шестте общини на Област Перник – Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци. Нашите партньори по него са Хърватия, Румъния и Испания.

Младежта в действие е основно насочен към младите хора между 18-29 години, които не са нито в сферата на образованието, нито на заетостта, нито на обученията т.н. NEETs – not in education, employment, or training, а това състояние пряко засяга възможността за тяхната независимост, планиране на бъдещето, изграждане на собствени умения и способности.

Целта ни е да помогнем на младежите от малките общини в региона в осигуряването на достойна и продуктивна работа, чрез социални иновации и самостоятелно насърчаване към стартиране на бизнес начинания в сфери като: туризъм, агро-земеделие, предприемачество, IT технологии и др.