За града

Цялата информация за града е тук.

Община Брезник се намира на територията на Пернишка област и е разположена в западната половина на Граовското поле. В състава на Брезнишка община са включени 34 села, 25 махали и един град. Граничи с общините Перник, Трън, Земен, Ковачевци, Сливница, Драгоман, Божурище. Град Брезник отстои на 50 км от София и на 18 км от областния център Перник. Той е един от петте български града основани от цар Петър заедно с Ниш, Пловдив, Средец и Срем. Брезник е играл подобаваща роля в живота на българската държава. Оставени са в наследство средновековни паметници на културата. От особено значение са църквата „Света Петка“, възрожденското класно училище, мегалитният храм-кладенец „Пусто гърло“, Църногорският и Билинският манастир и др. В почти всички населени места в общината има църкви от епохата на българското Възраждане.