За града

Цялата информация за града е тук.

Община Ковачевци е разположена в централната част на Област Перник и попада в историко-географската област Краище. Административният й център е едноименното село – Ковачевци. Не е установено кога възниква населеното място. За неговото съществуване съдим по някои археологически находки, които разкриват, че в този район е имало живот още в началото на нашата ера. По време на петвековното османско робство тукашното население е било принуждавано да изпълнява редица задължения, както към централната турска власт, така и към местните феодални управници. За всяко неподчинение е било подлагано на жестоки изтезания. На два пъти селото е опожарявано и разорявано. Ковачевци е родното място на Георги Димитров – ръководител на Българската комунистическа партия (БКП) и председател на Коминтерна. След смъртта му, през 1949 г., населението взема решение за построяването на Дом-паметник, който да носи неговото име. Същият е завършен през 1957 г. 15 години по-късно е възстановена и родната къща на комунистическия деец и функционер.