За града

Цялата информация за града е тук.

Община Перник е разположена в Югозападна България и е една от съставните общини на областта. Част от нейната територия попада в историко-географската област Краище и в частност в по-малката историко-географска област Граово. Гранични общини са София, Брезник, Ковачевци, Радомир. Още от създаването си през 9 век градът носи името Перник. Първите сведения за уседнал живот в района датират от 6000 г. пр. Хр. В началото на 11 век селището е непристъпна за византийците крепост, седалище на легендарния войвода Кракра Пернишки, играл важна роля по време на Първото българско царство. Днес крепостта е една от най-големите исторически забележителности на града. Най-новата история на Перник започва през миналия век с разработката на богатите въглищни залежи в района. С построяването на първите миньорски квартали по терасите на река Струма се слага началото на рударското селище Перник. От 1929 г. Перник е град, а от 1958 г. – и окръжен център. Тогава достига апогея на въгледобива си. Няколко десетилетия той е енергийното сърце на България.