Къща – музей „Георги Димитров“

Работно време


Обща информация

Разположена на десния бряг на р. Светля. Нейното функционално и архитектурно решение отговаря на селската къща в тази част на България в средата и края на ХІХ в. Основите й са били от камък, а останалата част от подпори с плет, измазан с кал. Вътрешната уредба отразява обстановката, в която се е родил и живял Георги Димитров. Вещите отговарят на автентичната картина в къщата по това време. В двора е поставена скулптура в цял ръст на стопанката - баба Парашкева, която сякаш е застанала на пътеката, за да посрещне всеки посетител. Скулптурата е дело на худ. Мара Георгиева. Автентичен е кладенецът с геранилото в двора.

История

През 1972 г. започва възстановяването на къщата. По снимки и спомени на живи свидетели, арх. Йосиф Йосифов изработва проекта. Строителството започва в началото на май 1972 г. и за кратък срок тя е изградена. Възстановената родна къща е открита на 18 юни 1972 г. по повод честването на 90-годишнината от рождението на Георги Димитров.


Свържете се с нас