Дом паметник „Георги Димитров“

Работно време


Обща информация

На 9 юли 1949 г. е обявен анонимен национален конкурс за изработване на проект за изграждане на Дом паметник в с. Ковачевци. Замисълът е да се увековечи делото на Георги Димитров. Одобрен е проектът на архитектите Петър Райков и Йосиф Йосифов, по който през 1953 г. започва строителството. Домът паметник е завършен през 1956 г. Сградата хармонизира с околната среда и придава ново значение на цялостния облик на селището. Тя е открита по случай 75-годишнината от рождението на Георги Димитров – 18 юни 1957 г.

История


Свържете се с нас