Килийно училище, с. Лобош

Работно време


Обща информация

Лобошчани не останали чужди на духовно-просветните процеси в България през Възраждането. През 1840 г. те откриват в селото училище, което е едно от първите в Радомирско. Негов първи учител става лобошчанинът Цветко Игнатов Цинцарски, след като получава образованието си в гр. Дупница. През 1857 г. по инициативата на съзнателния българин Тоне Младжов Гръчки се построява селската черква "Св. Харалампий". В черквата са открити няколко старопечатни книги: екземпляр от "Неделник поучения" на Софроний Врачански, отпечатан в Римник през 1806 г., късно печатно евангелие от 1865 г. и др.

История


Свържете се с нас