Чепински манастир „Св. Пророк Илия“, с. Чепино

Работно време


Обща информация

Миналото на манастира не е ясно, липсват сведения за времето на неговото възникване и за по-ранното му съществуване. През турското робство е бил изцяло разрушен и дълго стоял запуснат, до около Освобождението. През 1892 г. е възстановен от местното население. Обителта е функционирала първите десетилетия след 1944 г., след което е изоставена. Впоследствие е обявена за паметник на културата с местно значение. Всяка година на Умни петък (петъкът на Светлата седмица) в местността около манастира се провежда събор. Понастоящем Чепинският манастир е недействащ.

История


Свържете се с нас