Хлебна къща, с. Лобош

Работно време


Обща информация

В хлебната къща туристите могат да омесят собственоръчно пресен хляб и да опознаят хлебарството. Консултанти разясняват тънкостите на занаята на гостите на къщата. Обособена е столова в старобългарски стил. „Никой не е по-голям от хляба“ – тази българска поговорка красноречиво показва специалното отношение на българите към хляба. Хлябът е пресечна точка на множество аспекти – кулинарен, фолклорен, религиозен, социален, културен, които често си взаимодействат, обединявайки историята с културното многообразие и взаимодействие между различни географски обусловени традиции.

История


Свържете се с нас