Ребровски (Кривоноски) манастир "Св. Николай Мирликийски"

Работно време


Обща информация

Ребровският манастир "Свети Николай" или Кривоноския, както се нарича още, се намира в местността "Престола", в подножието на планина Любаш, на около 1,5 км югозападно от село Ребро, общ. Брезник. Години наред манастирската обител е изцяло изоставена след срутване на покрива на храма. Жилищната сграда била разрушена, след като върху нея паднало огромно отсечено дърво. Едва през 2018 г. започнали възобновителни работи, след одобрен проект от Държавен фонд „Земеделие“. Към днешна дата църквата е изцяло обновена. Църквата е еднокорабна, едноабсидна с две конхи и притвор. Построена е и нова манастирска жилищна сграда на два етажа с фотоволтаична инсталация. Там има пет килии със санитарни възли и магерница с трапезария. В манастирския двор, покрит с плочи, са монтирани пейки, соларни лампи, кръстообразна чешма и са засадени декоративни туи.

История

По оскъдни данни, достинали до нас се твърди, че Ребровският манастир е основан през XIII в. и е възобновен през XIX в. Той е бил център и единственото място за богослужебен живот на трите села: Ребро, Кривонос и Лялинци. По време на атеистичния режим у нас манастирската сграда е превърната в пионерски лагер, а църквата - в обор за животни. Поради своите духовни нужди, местните християни построяват и в трите села храмове, които посвещават на св. Николай Мирликийски.


Свържете се с нас