Църква Св. Петка

Работно време


Обща информация

Църквата "Св. Петка" се намира в квартал Баринци на град Трън. На това място е имало параклис "Св. Тарапонтий", датиран към средата на XVI в. За светеца споменава самият Паисий Хилендарски в своята история. Според него той е бил свещеник в Трън. По-късно (около 1700 г.) на мястото на параклиса е построена църква. Храмът "Св.Петка" е в днешния си вид от 1853 г., когато е бил възобновен от архимандрит Мисаил Байкушев заедно с чорбаджи Пея и Хаджи Никодим. Строители на сградата са майстор Миленко и брат му Дамян от с. Блатешница (Радомирско). Църквата е трикорабна, като олтарната част наподобява триконхална църква.

История


Свържете се с нас