Общински исторически музей - Брезник

Работно време


Обща информация

Общински исторически музей – Брезник е създаден с Решение № 66/20.02.2012 г. на Общински съвет Брезник на базата на съществуващата Музейната сбирка към Читалище „Просвещение – 1870”, открита на 1 юни 1958 г. по инициатива на Ивайло Величков, Ванко Стратиев и Андрей Германов. Пръв отговорник е Павлина Денкова. Първоначално е обособена експозиция „Революционно движение” в някогашната Любенова къща и малък етнографски кът. От 70-те години на ХХ в. музейната експозиция има зала в сградата на Читалището. В момента Общинският исторически музей разполага с над 6 500 музейни единици, две постоянни експозиции (Възраждане и Етнология) и зала за временни изложби в сградата на Класното училище, обявена за паметник на културата. Училището е построено от брезнишкия първенец Димитър Игнатов през 1861-1869 г. След Освобождението в сградата се е помещавало кметството. След 1944 г. тя е била преустроена като хотел. През 1980 - 1981 година започва преустройството на къщата по проект на Института за паметници на културата. Разрушен е вторият етаж, който е бил от плет. През 1985 г. реконструкцията е завършена и сградата е предоставена на Международната детска асамблея „Знаме на мира”, като още тогава вторият етаж е определен за музейна сбирка. Малко по-късно цялата сграда е предоставена на Общински център за работа с деца. Музеят е отворен за посетители от понеделник до събота.

История


Свържете се с нас