Турове

Разглеждани

Кои сме ние

Ние сме Регионален младежки център – Брезник, част от голямото семейство на Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО).

Проектът RAISE Youth e финансиран от EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост). За повече информация: www.eeagrants.org и www.raise-youth.com

© Travel Sofia West 2020 Всички права запазени