Параклис „Св. Йоан Летни”

Работно време


Обща информация

Параклисът „Св. Йоан Кръстител – Летни“ се намира в землището на вече несъществуващото село Пчелинци, в местността „Камико“, на 2 км. северозападно от с. Пицърненци. Днес известната църква „Св. Йоан Летни“ вероятно е била селски храм на средновековното селище, предшественик на с. Пчелинци. Потвърждение за това дават разкритите в близост до църквата останки от средновековно селище и принадлежащ към него некропол. Цялата вътрешност на храма е била изписана със стенописи, днес сравнително добре запазени.

История

От всичко описано, сега на „Пчелин камък“ е останала само църквата. В архитектурно отношение църквата представлява малка, еднокорабна, псевдотриконхална сграда. За градежа ѝ е използван ломен камък и бигорови блокчета. Голяма част от стенописите са паднали следствие на дългото им подлагане на атмосферно влияние, прониквало през разрушения в продължение на години покрив. През 2008 г. доброволци са направили освежителен ремонт, ремонтирани са покрива и пода на параклиса. От живописните изображения най-добре запазено е това в апсидата – на „Богородица ШиршнаяНебес“, но е грубо преизписано в най-ново време. В проскомидийната ниша е изображението на Св. Стефан. От двете страни на апсидата е канонично разположена сцената „Благовещение“ – архангел Гавраил (вляво) и вдясно - Богородица (трудно различимо). В южния певник са изписани Св.Теодор Тирон и Св. Теодор Стратилат, а между тях над прозорчето е поместен евангелски текст. В дясно от конхата вероятно са изобразени светците – лечители Козма и Дамян. Западната стена, над вратата, е заета от „Успение Богородично“. Вдясно от входа все още личи изображението на Св. Св. Константин и Елена. От северната стена стенописен слой е запазен само в певника, в конхата на певника е поместен образът на Христос. Спрямо стила живописна техника и застъпения канон, стенописите може да се отнесат към XV-XVI в. Те са едно от редките произведения на средновековната българска живопис, дело на местни, югозападни зографски школи.


Свържете се с нас