Манастир „Св. Дух“, с. Косача

Работно време


Обща информация

От манастира днес е останала само манастирската църква, която е в руини. Архитектурният план и строителната техника на старината предполагат, че е строена през времето на Второто българско царство (XII-XIV). В по-късен период от запад е прибавен притвор, което е често срещано явление при църквите от този район. Наоколо целият терен е осеян с останки от други сгради.

История


Свържете се с нас